128 שלא יתפחד כלל
יצחק רבקה 127
126 כמים הפנים
וכל עצי השדה ימחאו כף.125
123.שער רומי
122.שלום
שקר הסוס לתשועה 120
אלהים

Rabbi Haim Matsliah

The Jewish Painter

The world does not know Kabbalah
Great passion and endless curiosity
Build broken Vessels opposite intention
Increasing crowd error
And prevent real good Kabbalah

Kabbalah is a big secret
Gift reward
Given by the king

Only the king decides
Who will receive the gift
Examines internal kidney and heart
Humility comes first

It takes two to dance Kabbalah
Therefore King Award
Becomes more complex

 
 

Get in Touch

Oren 16, Kfar vradim, Israel

haimatsliah@gmail.com

Tel: +972-4-9572526   

אורן  16 כפר ורדים 

טלפון 9572526 04

כמה נוף שבאת הביתה

כקערה קטנה ומים אין בה ©