ברוך השם

Canvas Print 
להזמנה 9572526 04

סיור בגלריה 350 ש"ח למבקש בצמא

 

 ברוך השם

יתרון הציור מהמצלמה

ציור האור הגנוז

אור החיים

 ציור יוצר צורי

    

 

ברוך השם

היה מכוסה ממני

וישבתי עצמי

 להבין

מה יהוה צייר

במכחול שלי

 

  ברוך השם  

הדפס שני מידתי 

חינם. בשמחה 

יי' חפץ למען צדקו 

יגדיל תורה ויאדיר

 

כקערה קטנה ומים אין בה ©