חיפוש

ספר תורה לע"נ משה זלצהאור ע"ה


ערב חדש ניסן תשסט

הכניס הרבה' מלעלוב רבי שמעון נתן נטע ע"ה

ספר תורה לעילוי נשמת

מו"ר חמי משה זלצהאור ע"ה

בבית הכנסת "תפלה למשה" לעלוב צפת