חיפוש

שקר הסוס לתשועה

ברוך השם

שקר הסוס לתשועה וברוב חילו לא ימלט

תהלים לג פסוק יז

בשלשת המילים הראשונות

ראיתי סוס קשור לעגלה

בפיתוח

הסוס נשאר סוס

העגלה היתה לתשועה

ולשקר לא נותר אלא להיות רתמה

הוראת היצירה

הסוס הוא כח הכלי הגלוי והידוע

וכשהוא רתום ומכוון מטרה

יוכל להמשיך שפע אור האמת והחיים לברכה

יתגדל ויתקדש שמיה רבא רישום זריז לרתמת שקר

האוכף בתפקיד האות ק Readymade

רישום הסוס מחזיק ועיקר

לשמו נולדה היצירה - עכשיו כבר על הבד

במילים האחרונות שבפסוק -"וברוב חילו לא ימלט"

מתגלה רצון השם יתברך - למדבר

וכל שכן למדבר ישראל

אין בחירת מילוט kabbalah-art.com

Music

ראה השיר "בעשרטע מעשה" - מתוך האלבום "שלש אבנים" Free download

"שרק מאיתך הבחירה הזאת

ואין שום עיצה בכוחניות"

שבעת המינים

פירות שבהם התברכה ארץ ישראל

ענן סדור מוכן להוריד השפע תשועה

האות ב תופסת מקום בתוך האות פ

שלמה המלך אמר

שקר החן והבל היפי

אשה יראת יהוה היא תתהלל - משלי לא פסוק ל

לתשועה = 811 = שקר החן והבל היפי

ויש מקום להשוות שקר הסוס

ל שקר החן

אותיות רתמה = 645 = המם מהם

תרמה תמהר

תמרה תהמר

מרתה מהרת

הרמת המרת

שרש רתמ - רמת תמר תרמ מרת מתר

רתמה היא חגורה קשר בהתאמה - קשר שקר

שיר השירים פרק א פסוק ט

לססתי ברכבי פרעה דמיתיך רעיתי

סוס אציל - סוס המלך

נושא כתר המלך

רעיתי היא הרועה שלי המנהיגה אותי לטובתי

כתר מלכות שלי עטרת בעלה נעוץ סופן בתחילתן

רעיתי באה אחרי אחתי ולפני יונתי תאומתי

החיריק לאות ל ציר העגלה לתשועה

נמצא בהוראת היצירה

שכאשר הסוס אולף

התמלא אור מילוי אלפין

התאהב הכלי בתפקידו

ועכשיו שגילה תכלית בריאתו

ממשיך אור הסובב

מעניק לבושים למשפיע

עליה מטהור לקדוש