Recent Posts

February 19, 2019

October 21, 2018

July 22, 2018

July 12, 2018

June 4, 2018

June 4, 2018

Please reload

פגישת מחזור 73 תיכון אזורי באר טוביה

January 11, 2018

 

מודה לך השם

שזיכית אותנו להגיע למפגש 

מדרך ביטול הכנעה ויציאה מגבולים    

עד גילוי האהבה בשמחה פורצת גדר

אילת תחי' הצדיקה (אילת גימטריא 441 = אמת)

חקרה ומצאה באינטרנט את האתר שלי

ולא היתה בטוחה עם מי עסקינן וכתבה  ב 16.11.16                                                                                                                                                                                 Hello

                                                              Please get me in touch with Haim Matzliach  

                                                                    We are trying to get in touch with Haim

                                                                                to invite him to a class reunion

                                                                                             Please have him write

                                                                                        to me to the above email

                                                            thanks

                                                    Ayelet Lavee

ועוד לפני שהספקתי להשיב

חזרה וכתבה בסבלנות - חיים ערב טוב

                                  נהניתי מהאתר

                                  ןמצאתי את המייל הזה

                                  במדה ויגיע אליך אנא צור קשר

                                  ינון יזם כנס מחזור בינואר הקרוב

                                  רצינו לדבר איתך ולראות איך תוכל להשתלב בכנס

                                  המספר שלי למטה של ינון 0543137900

                                  נשמח אם תתקשר או תכתוב

                                  פתחתי גם אתר פייס בוק אם אתה בעינין זה

                                  כנס בוגרים באר טוביה 1973

והשבתי

ברוך השם

       לכבוד הגב' איילת לוי תחי' (טעיתי בשם המשפחה)

       שמחתי לקבל הודעתך - אשמח לשמוע יותר - תודה אוהב חיים

 

האמת שהרגשתי רחוק מרחוק

והיה ברור שלא שייך 

בדיוק חזרנו משמחת הברית של הנכד שמואל שיח' מכובד בסנדקות 

ואנו בתוך ההכנות לחתונה של שם טוב שיח'

ואין לי כלים לבחון התאמת רגשות של ארבעים ושלש שנים

ואני מדחיק ומבטל ומבסס היטב שלא יופיעו סדקים

 

אלא שאילת תחי' הזכירה פייסבוק

נכנסתי והורדתי תמונות - מבוכה גדולה לא זוכר שמות

 

ב 19.12.16 אילת תחי' כותבת - אנא שלח מספר סלולרי

                                            לצורך פגישת מחזור בשביעי לינואר

 

ואני משיב מתקרב - ברוך השם

                                    לכל מאן דבעי

                                        ידידי אהובי

                                                     איני מחזיק נייד

                                                     הטלפון שלי 9572526 04

                                                                                          תודה אוהב חיים

אחר כך הגיע הטלפון

"איילת רוייזמן" היא אומרת והשיחה עדיין לא משיגה אותי

והיא מספרת על שניים שאינם איתנו 

וכבר מבין שצריך להגיע למפגש

 

אילת תחי' כותבת - הי חיים

                           היה נחמד לשוחח איתך

 

וטלפון - נילי דותן תחי' - במילים חמות שנבוא

             ואני מתחיל להרגיש שיש על מה לדבר 

ואנו הופכים ומתלבטים

לכל החברים ישנה התרגשות של מרחק זמן 

אבל לנו יש לידה מחדש ואיך יקבלונו

והיצר הרע משמיע הסברים - ומה עם סעודת מלוה מלכה דוד המלך קל בעיניך

                                          ומה המקום הזה עולש הרי איני נוסע בכביש אגרא

 

אחרי שהגיעה ההזמנה אני מתחיל להתפלל ומכין את המסלול

אך שנינו משוכנעים שעד צאת השבת נשנה דעתנו ונוותר

מכאן והילך המילים אינן מתארות 

המראות והתחושות והדמעות מעצמן

עוצם עיני ומודה לך שהרי הייתי זקוק

התגעגתי לחיבור הזה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

וביקשה אילת תחי'

שאומר משהו - וסיפרתי על הריחוק ממך ועל הגעגוע שאינו מרפא

 

            הסתר קשה מכל    

 

מצד השכל אינך מושג  

ובחושים אינך מורגש

המציאות אתה קובע

ואין חיים בילתך      

 

מתבונן בך

אין סוף כוסף אוהב אתה

יש מאין מחיה

עבר הוה ויהיה   

 

מה נורא הריחוק

לחיות אותך בניתוק

גילוי שלך חסר בכל

הסתר קשה מכל

 

ביקשת ראיה

שבחרתי רק בך

מברך על הטובה  

וגם זו לטובה          

 

כשתסיר המחיצה             

אתכלל בתוכך                  

המקום שלך בלב             

ישתחרר מן הכאב        

 

מה נורא הריחוק

ברירת ריפוי בעיסוק

גילוי שלך חסר בכל

הסתר קשה מכל

 

 

אהבתי תמיד

את התפקיד שנתן לך השם

תפקיד שקבלת על עצמך 

בשמחה באחריות

 

להיות 

ממוצע מחבר

 

בלימוד אני אוחז

שתמיד אינו מספק

ומה נורא הריחוק

 

עיקר תשובה

היא לימוד תורה

ועיקר תורה היא סוד

היהלום שבכתר

 

שבחי הנפטר 

מכוונים אלינו

הנשארים בינתיים

כאן ועכשיו

 

בהיותו איש אמת

נשמתו וודאי זועקת

למה לא סיפרו לי 

 

עיקר לבושי הנשמה 

הם תורה הלכה

ומעשים טובים

 

מהחלום הבנתי 

זעקה מצוקה 

תעזור לי

 

וכשהנשמה 

אוספת כח 

טורחת 

מקבלת רשות

כדי להגיע בחלום 

 

היא פונה אל מי 

שעשוי לסייעה

 

היה זקוק למדריך רוחני

שיאמר לו בפשטות

אמת על דרכו 

של יהודי 

 

לפני יציאת הנשמה

יאמר עמו

שמע ישראל

ווידוי

 

יוכל לספר לו 

על הצפוי לו בהמשך

והכל לטובתו

 

בינו בוערים

מתי תשכילו 

כלנו בדרך

 

ואם נתבונן 

נקבל ונודה לשמו

נצא נכונה

 

תורה היא

וחייבים אנו ללמוד

כדי להבין 

מה נעים גורלנו

יהודים

 

בפרק סג תהלים

בפרק הנוגע לילידי תשטו 1955 כתוב

צמאה לך נפשי

 

תודה

אוהב

חיים

.

 

-

 

Please reload

כקערה קטנה ומים אין בה ©