חיפוש

עץ אחד

ברוך השם

הלימוד

נבואת יחזקאל

לאחדות ישראל

הפטרת פרשת ויגש

יוסף ויהודה

מתקרבים מתחברים

והיו לעץ אחד

נבואת יחזקאל

באה להמתיק

נבואת אחיה השילוני

לירבעם בן נבט

ירבעם

נמלט משלמה המלך

ובדרכו למצרים

מצאו הנביא אחיה השילני

אחיה

אוחז בגד וקורעו

לשנים עשר קרעים

ויאמר לירבעם

קח לך עשרה קרעים

ומלכת

והיית מלך

על ישראל

והשבט האחד

יהיה לו (לרחבעם)

למען דוד עבדי

ולמען ירושלים

מלכים א יא

רחבעם

קבל עצת הילדים

והכריז

איסר בעקרבים

או אז פנו ממנו

עשרת השבטים

והמליכו עליהם

את ירבעם

מלכים א יב

בהמשך

לחזון העצמות

ותחית המתים

מתנבא יחזקאל

קח לך עץ אחד

וכתוב עליו

ליהודה

ולקח לך עץ אחד

וכתוב עליו

ליוסף

וקרב אתם

אחד אל אחד

לך לעץ אחד

והיו לאחדים בידך

יחזקאל לז

ביצירה

יהודה

הוא נושא דגל

המלכות הידועה

המוכרת

אריה יהודה

אלא שמלכותו

נתונה בגלוי בנויה

עד כי יבוא שילה

יהודה נסמך

בסמך שלחן יוסף

המלך הצומח

במפתיע

צדיק האמת

מלך ירא שמים

מגזע ומשרש

מזליה דיוסף שור

בכור שורו הדר לו (דברים לג)

הסופג יסורים

מוחל מאחד ומעודד

הגומל לחייבים טובות

עושה העץ אחד

קבר יוסף הצדיק בשכם