חיפוש

כסא דוד

ברוך השם

הלימוד

כסא דוד

בונה חומת ירושלים

מגדל דוד

והכינור בחומה

שער הרחמים

בחזית הכסא

הר הזיתים

המצבות כותבות

לך אנחנו מחכים

ממקומך מלכנו

תופיע

ותמלוך עלינו

כי מחכים אנחנו לך

דרך הנשר בשמים

באתר דיעקב

שושנה

סהדותא ליחודא עלאה

מתי תמלוך בציון

בקרוב בימינו לעולם ועד

הכלה

משער כסא העיר

תשכון תתגדל ותתקדש

בתוך ירושלים

ישיש החתן

מתוך מטע הזיתים

ועינינו תראינה מלכותך

רוקדים החסידים

עם התורה

על במת הרימון

ימלוך

הללויה

קלע דוד

ואבני הנחל

סדורות בשם

משענת הכסא

מכרזת

על ידי דוד

משיח צדקך

מגדל דוד

כנור - נר כו

כנור דוד בחומה