Recent Posts

February 19, 2019

October 21, 2018

July 22, 2018

July 12, 2018

June 4, 2018

June 4, 2018

Please reload

שלש אבנים / Sold

February 7, 2018

ברוך השם

הלימוד

המשנה

בספר יצירה אומרת

 

שלש אבנים

בונות ששה בתים

 

המילים הם הבתים

האותיות הן האבנים

 

לפיכך

כל בית

שיש בו

שלש אבנים

בונה שש מילים

 

וסימן

כל אחת מהאבנים

נמצאת בראש מילה

פעמיים

 

 

הדוגמא שביצירה

לחם

לחם למח

חמל חלם

מלח מחל

 

דוגמא שניה

רחם

רחם רמח

חמר חרם

מרח מחר

 

דוגמא שלישית

שיר

שרי שיר

ישר ירש

ריש רשי

 

וממשיכה המשנה ואומרת

ארבע חמש

שש אבנים

שבע בונות אלפים

 

מכאן ואילך

צא וחשוב

מה שאין הפה

ואין האוזן יכולה

אי איי אייי

 

ישנם

בתים רבים

שמגודל עניות השגתינו

אינם מובנים

ונטולי כל טעם והסבר

 

עניות זאת

הסתר הגלות

ובבוא אור גדול

תואר לשון הקדש

בשרשה

והשגתינו

תעשה פירות

 

 

השיר "שלש אבנים"

להורדה - free download

 

היצירה

מתארת שלש אבנים

המנהיגות משמים

מגן דוד נפלא

שט באויר

 

כל בית

ממוקד

בצומת המשולשים

 

Please reload

כקערה קטנה ומים אין בה ©