Recent Posts

February 19, 2019

October 21, 2018

July 22, 2018

July 12, 2018

June 4, 2018

June 4, 2018

Please reload

בית / Sold

January 11, 2018

ברוך השם

 

 

הלימוד

אין כמו בבית

 

בית הוא עיקר
רחל היא עקרת הבית
האשה היא עיקר הבית
אותיות בית צורתן נפלאה
מימין ומשמאל איזון סביב נקודת אמצע
היא היוד המחזיקה את הכל


Please reload

כקערה קטנה ומים אין בה ©