חיפוש

יהודי

ברוך השם

אחד שנולד יהודי

נחשב ונקרא יהודי

בעולם העשיה

המעשה הוא העיקר

יהודי עושה מעשה יהודי

מודה לבורא עולם

שלא עשני גוי

יהודי

על פי שני עדים

שהם שלשה

שבת

שבת ברית תפלין

ביום השבת קדש

מעידים שני עדים

שבת ברית

בימי החול

מעידים שני עדים

ברית תפלין

שכל יהודי

מקבל גוונים רבים

פרצופיהם דעותיהם

אך העדים

אינם משתנים

שבת ברית תפלין

יש מדרגות לשבת

אך בכל מדרגה

יהודי שומר שבת

יש מדרגות לשמירת הברית

אך בכל מדרגה

יהודי שומר הברית

יש מדרגות לתפלין

אך בכל מדרגה

יהודי מניח תפלין

לקראת

שבת ברית תפלין

לכו ונלכה

כי היא

מקור הברכה