Recent Posts

February 19, 2019

October 21, 2018

July 22, 2018

July 12, 2018

June 4, 2018

June 4, 2018

Please reload

אלהים

January 11, 2018

ברוך השם

 

 

הלימוד

 

אלהים

מצויר בכלים

כלי הנגינה

 

גיטרא

סקספון

חלון

כד

וארון הברית

 

אלהים

הוא שם הכלי

הכלי = 65 = אדני

 

אדני

שם אלהים

משובח באור

 

כלי ראשון

אלף ידנית

חטף סגול

חמשה כפתורים

לגיטרה חשמלית 

 

כלי שני

סקספון

למד ידנית

מנענעים במנין הספירות

מדגיש צורת המלכות

 

כלי שלישי

חלון מרובע ממוסגר

"מחולק בצורת "הה

ציר לדלת פתיחה משלה

וגם ליוד דלת וציר מיוחד

נשקפת שואבה מבאר

מים לביתה

 

כלי רביעי

יוד נקודה

כד תלויה על 

ידית החלון

 

כלי חמישי

ארון הברית

מם פתוחה וסגורה

שלמות כלי המלכות

 

החלון

כמו טבוע בכותל

המגדיר פנים חלל

ומשקף נוף מבחוץ

 

נוף הרים

מצויר על הכותל פנימה

 

מצע שטיחים לכלים

בפסוקים מתהלים לו 

 

פסוק ח - מה יקר חסדך אלהים

             ובני אדם בצל כנפיך יחסיון

 

פסוק ט - ירוין מדשן ביתך

              ונחל עדניך תשקם

 

פסוק י - כי עמך מקור חיים

            באורך נראה אור

 

פסוק יא - משך חסדך לידעיך

              וצדקתך לישרי לב

 

נגן לשמח

הניגון לנצח

המנגינה משכן שכינה

 

 

 

 

 

---------

Please reload

כקערה קטנה ומים אין בה ©