חיפוש

אלהים

ברוך השם

הלימוד

אלהים

מצויר בכלים

כלי הנגינה

גיטרא

סקספון

חלון

כד

וארון הברית

אלהים

הוא שם הכלי

הכלי = 65 = אדני

אדני

שם אלהים

משובח באור

כלי ראשון

אלף ידנית

חטף סגול

חמשה כפתורים

לגיטרה חשמלית

כלי שני

סקספון

למד ידנית

מנענעים במנין הספירות

מדגיש צורת המלכות

כלי שלישי

חלון מרובע ממוסגר

"מחולק בצורת "הה

ציר לדלת פתיחה משלה

וגם ליוד דלת וציר מיוחד

נשקפת שואבה מבאר

מים לביתה

כלי רביעי

יוד נקודה

כד תלויה על

ידית החלון

כלי חמישי

ארון הברית

מם פתוחה וסגורה

שלמות כלי המלכות

החלון

כמו טבוע בכותל

המגדיר פנים חלל

ומשקף נוף מבחוץ

נוף הרים

מצויר על הכותל פנימה

מצע שטיחים לכלים

בפסוקים מתהלים לו

פסוק ח - מה יקר חסדך אלהים

ובני אדם בצל כנפיך יחסיון

פסוק ט - ירוין מדשן ביתך

ונחל עדניך תשקם

פסוק י - כי עמך מקור חיים

באורך נראה אור

פסוק יא - משך חסדך לידעיך

וצדקתך לישרי לב

נגן לשמח

הניגון לנצח

המנגינה משכן שכינה

---------