חיפוש

השתקפות בגביע

ברוך השם

פלא סוד גדול

לראות הפנים בעגול

איש קטן מפתיע

מביט מתוך הגביע

הלימוד

יד ימין

עשויה ככלי

לקבל בתוכה

הכוס של ברכה

זכור ושמור

בדבור של האור

ירוי שלם של זה - הב

כל כבודה - פנימה אהב

אשתו

ראשי תיבות

אדני שפתי תפתח ופי

תפילה מן הלב

אל תוך הגביע

הסולם לחלון מונח

אנא ה' - שפתי תפתח

זקן גימטריא נקבה

שיר ישר במעלות

שמן בזקן אהרן

ברכת שפע מציון

להגיד תודה

ידמע ליבי

ישמע שלחני

ישיב מזבחי

לשתות במתינות לאט

נשימה עצורה

בשמך אקרא

רוצה אותך