חיפוש

קוה

ברוך השם

הלימוד

דלתות קוה

בקצה המערה

הנה אוחז

בדלתות התקוה

אקוה אפתח

ואתכלל באור

האות ואו

היא תמיד

המשכה

לקיום ותוספת

הניקוד

הריקוד בה

שתי נקודות אופק

צירה = יצרה

לשבת יצרה

באות ואו

נקודת דגש

לומר

שהנקודות האופקיות

מוזמנות מוכנות

לעלות

ואו מליפום

ואם ימשיך המשכות התקוה

תעלנה הנקודות

בזאת אחר זאת

להיות חולם ואו

כפנס מאיר סביבה

עד כי יקשה לעצור הנקודה

הרוצה מבקשת

להמשיך התקוה

ולעלות

גבוה מעל גבוה

קרוב יותר

אך קשורה היא

ואו דוקא

להאיר בארץ

בבקשה

קוה אל יי

חזק ויאמץ לבך

וקוה אל יי

הוראה

בעבודת השם

שקבלתי

מכ"ק הרבה' מלעלוב נ"ע

רבי שמעון נתן נטע

הכנסת ספר תורה

בית הכנסת תפילה למשה

לעלוב צפת

ר"ח ניסן תשסט