חיפוש

פתחי עולם

ברוך השם

הלימוד

ההיכל

ארון הקדש

ארון הברית

פתוח

עת רצון מיוחד

לכל הבקשות כולן

ספר תורה חדש

בא למקומו

בשם כל ישראל

יגיעה של כארבע שנים

באה לסיום

בכתיבת

האותיות החותמות

ולכל היד החזקה

ולכל המורא הגדול

אשר עשה משה

לעיני כל ישראל

חזק

רבי שמעון נתן נטע ע"ה

אמר תהלים כד

והקהל ענה אחריו

תפילה למשה לעלוב צפת

ר"ח ניסן תשסט

כאן התעוררתי ליצירה

והנשאו פתחי עולם

ויבוא מלך הכבוד

מי יעלה בהר השם

ומי יקום במקום קדשו

נקי כפים ובר לבב

כי הוא

על ימים יסדה

ועל נהרות יכוננה

מי זה מלך הכבוד

השם עזוז וגבור

השם גבור מלחמה

שאו שערים ראשיכם

להשם הארץ

ומלואה