חיפוש

עיבור חקוק טוב

ברוך השם

שלשה

שותפים

באדם

היצירה מתארת

הדבקת אותיות

נשמה לגוף

דעת

לקליטת

אותיות העיבור

 ברחמים

מגילת קלף 

ובה כתב אשורי

בדיו שחורה

עיבור

מחבר

אותיות נשמה וגוף

כרעיון 

שדבק בי

כתינוק 

מכוסה בבטן אמו

כאותיות בספר

שטרם פתחתי

כתורה שלמדתי

ועדיין לא השגתי

אותיות

עיבור

אחר הלידה

אותיות החומר 

יניקה

פסילת תבליט ושקע

נוכח אור וצל

חומר אחד 

מיניה וביה

הרעיון שנולד

יונק עתה

מתפתח

בתוקף טבעו

בגבול החומר

 אותיות מוחין

הסלע נכבש

באותיות רבות

 בגרות 

הבשלת המוחין

יהודי יוצא לחיים

כפי מתנת האותיות

שקיבל ואסף

*****

אותיות המוחין

ארדוף אשיג

אחלק שלל

רווח והצלחה

בעולם הזה

יש המבקש

אותיות מומחה

יש  המבקש

מוחין

."ב"ראש קטן

*

יש המבקש

ביטול במציאות

 נס האמונה

מוחין

שמעל השכל

המוחין דגדלות

בכלים רחבים  

התחדשות המוחין

מעין נובע

מתנת  

 אין סוף ברוך הוא

*

הגוף הוא החומר

האותיות הן הנשמה

הכובשת

בעיבור ויניקה

בשלמות החקיקה

נכבשו הכלים

המח - נשמה

הלב - רוח

והכבד - נפש

ראשי תיבות - מ.ל.ך

אותיות הגוף

שבת   ברית   תפילין

שואבות לתוכן

אור אותיות הנשמה

אור הנשמה

כובש חוקק

טוב הגוף

מוחין דגדלות

כוסי רוויה

איהי משיכת ליה

לגבה

כאיל תערוג

לעני כי יעטוף

שבטך ומשענתך

המה ינחמוני

הולך ומוסיף איכות

מסירות נפש

הטוב

טעמו וראו

כי טוב יהוה

אשרי הגבר יחסה בו

תהלים לד ט